như tiêu đề em đang muốn jailbeak con iphone 5 lock ios 9.1 mà không biết đã có thể jailbeak được chưa ? mong cả nhà giúp đỡ thank ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]