Em chưa không biết gì ...Nên không biết Khơi Nguồn tư đâu :) .....Con 1202 của e mất sóng tự khởi động lại .... thi thoảng tự lên sóng là k tự khởi động nữa mong các bác giúp ... :chaymaumui:Chú ý : Tiêu đề cần rõ ràng đã est


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]