như tiêu đề e nhận con 4s bị chạm nguồn, sờ thấy con ic kính e khoanh đỏ bị nóng mà e ko biết nó là con gì nhờ các bác giúp
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]