em up rom con G906k mất imei anh nào có file full hay có cách nào giúp em với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]