FILE CỨU REDMI 2A FLASH NHẦM ROM

Như tiêu đề nhiều ae flash rom tiếng việt của redmi 2a bản 1g ram , 8gb bộ nhớ trong flash done nhưng khởi động chỉ chớp logo MI rồi tắt hôm nay tìm được file cứu máy redmi 2a phiên bản 2gb ram và 16gb bộ nhớ trong flash done up lên chia sẻ cho ae :D
LINK ROM
Phiên bản ổn định :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link dự phòng:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] pass:8f72
Phiên bản phát triển:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link dự phòng:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]pass:6c**
Link driver: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Các bược thực hiện:
1: Download 1 trong 2 phiên bản tại link trên và giải nén ra
2: Vào fastboot bằng cách dữ 2 phím giảm âm lượng và nguồn
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

3: Mở file như hình rồi đợi vài phút để tools thực hiện up rom
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG][IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]