e mới làm lên k có kinh nghiệm ..loa trong nhỏ xíu ,thay loa và cáp rồi vẫn k duok ,,ai có sơ đồ câu chỉ e với , cảm ơn mọi ng ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]