trên diễn đàn mình bác nào có Full file G906k không cho em xin máy em đang bị mất imei hoặc có cách nào fix không ak thank""""

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]