Bước 1: Chuẩn bị
-Toch S02i pin trên 50% + Cable theo máy.
-Driver:
-Công cụ up rom Flash tool:

-Quan trọng nhất-Rom gốc:
+Rom 1 (dành cho máy mua trước 1/1/2013):

+Rom 2 (dành cho máy mua sau 1/1/2013):

(Hoặc nếu up rom 1 mà lắp sim không nhận sóng thì up lại rom 2 và ngược lại)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]