mình kiếm khắp google rồi mà không có file nào chạy được, bác nào có file rom gốc up qua FlashTool cho mình xin, thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]