đã câu FL34 rồi mà vẫn k ok , chở kháng có đủ ,,giờ e định thay U 12 và U 14 liệu có ok k ạ ,,e non tay , mong ae jup ,,có cách khác thì chỉ e ,,e cảm ơn mọi ng ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]