lấy con r2k2 câu theo hình này vẫn k được bác nào làm qua chia sẻ lại e với [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]