đã thay mấy cái mic rùi vẫn k được nói bị vọng sang loa trong đã làm theo hình nhưng k được bác nào còn giải pháp khác k ạ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]