Rom và tool ở đây,máy này hình như google chỉ có 1 file :

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]