Tình hình khu đục EMMC bay mất con R309 ăn với chân CMD ( R309 ngay dưới chấm CMD)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Rất mong bác nào có main ráng đo giúp em trị số với.
Em cảm ơn nhiều nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]