Trường hợp này thường do máy bị rớt nước dẫn đến lỗi cụm cáp các phím cứng bao gồm volum up + down, power, camera. các bác cứ tháo cụm cáp ra vệ sinh sạch sẽ 90% ok, 10% còn lại thay cụm cáp mới là 100%. Đây là kinh nghiệm của mình, ai biết rồi chém nhẹ nhé. :)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]