Máy nhận liệt phím nguồn,mình tháo máy bo phím nguyên.Phím âm lương,camera ok chỉ bị mỗi phím nguồn.Cao thủ nào gặp chỉ em với ah :th_84:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]