anh em nào biết cách root samsung G7102 4.3 cho em với em đang cần , thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]