khách mang vào kêu vào 1 ngày đẹp trời không thấy wifi hiện lên

mang khò khò nó vẫn ngủ yên

nhấc ra làm chân cung teo tòe tòe

thui ngậm ngùi mua con khác đóng vô thì có lúa

CHÚ Ý chân em nó không có vỉ làm chân ai đóng 1 phát ăn ngay thì được hoặc đóng ép ic đc hãy mua ic chứ ic nó cũng 200k đó ạ

[IMG]http://*************/5mcukcM.jpg[/IMG]

[IMG]http://*************/E02fmyG.jpg[/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]