Khái niệm gọi hồn (đó là câu dân thợ mình tự đặt thì phải.Hiểu nôm na là các máy HĐH Android bị ẩn ngôn ngữ,ta làm cho nó hiện Full.

Cách gọi hồn (tùy từng dòng máy nhé )

. Khái niệm gọi hồn (đó là câu dân thợ mình tự đặt thì phải :4: ): Hiểu nôm na là các máy HĐH Android bị ẩn ngôn ngữ,ta làm cho nó hiện Full.
2. Cách gọi hồn (tùy từng dòng máy nhé )

I. Samsung : (Model S3,S4,S5...ok )
Cách 1 : Dùng app thứ 3 (morelocale...)
Cách 2 : Gọi trược tiếp...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]