Hôm nay chia sẻ file samsung E1050 tiếng việt.Lượng máy này khá phổ biến nhưng file support nạp vào máy ngũ lâm sàng.Trong khi đó một số máy mất sóng.Hay khi ngũ lâm sàng cần phải có eerom .
Trong đây file full + eerom
ACE phan nhiệt tình lượng thóc.File đã kiểm duyệt :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]