em mới nhận con s7270 . loạn cảm ứng và hiện tai nghe do mới thay chân sac.em đã tháo chân sạc rs hết loạn nhưng vẫn hiện tai nghe , các bác giúp em với kiếm bát cháo tối


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]