tình hình là máy bị đập. mình kiểm tra thấy 1 chập mass ở chân sim như hình, anh em nào làm qua hay có sơ đồ giúp mình với[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG] thanks ae nhìu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]