NHư tiêu đề anh em nào làm qua rồi xin chỉ giúp 1 tay mình xin cảm ơn !
Máy Báo Sạc Mà Không Vào Pin chưa làm qua dòng này nên chưa biêt sử lý sao ?

Lưu ý : lần sau cho sang box máy tàu nhé . Đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]