Các bác giúp em với em có con G920p đang chạy ngon lành up lại rom stoch giờ mất imei và bb. Bác nào có giải pháp gì giúp em với.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]