a e pýt chỗ nào báo vỏ máy e nokia 6500c
k ạ.ib e với
chỗ e ? mãi mai k có chỗ nào bán ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]