nghe nhạc vẫn có loa ,sau khi làm hết các bước ko được ae tiến hành đóng lại hoặc thay thế U3 .lưu ý U3 chứ ko phải U3_rf
đã test
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]