giải pháp mất loa khi gọi nghe nhạc vẫn bình thường .ae làm hết như đo trở kháng kiểm tra loa thay thế U62 ko được tiến hành thay thế U60 done đã test [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]