Như Tiêu Đề ...1202 Mở Nguồn Dùng Bình Thường Trong 5s Xong Trắng Màn ..Em đã Chạy lại PM ... Rôi rung lại CPU nhưng vẫn bị e chưa chắc tay nghề nên chưa giám đóng lại cpu bác nào gặp ban này rồi xin chỉ giáo .... :cuoi::cuoi::cuoi:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]