nhận con máy rơi nước..khách bảo để 2 hôm rồi.(nghe xong thấy nản)
kẹp dòng thấy kim lên căng đét..,tháo máy ra thấy khu vực camera trước rĩ sét.tháo camera trước..thấy vẫn còn chậm nhưng không như lúc đầu,thao luôn cái socket cam ra luôn,thây hết chạm(tưởng ngon).kẹp dòng ấn nguồn thấy kim dòng đứng ở 0.02a một tí xíu rồi lên như bình thường.kim dòng dao động ở 0.2a rồi tụt xuống 0.1a treo luôn kim ở đấy.
cắm vào vi tính không nhận(thay cáp & pin cũng không nhân)
ai làm qua xin giúp với ạ!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]