Bó tay rom wing iris 50 máy thì cùi mà tìm nát cái google có File mà toàn bán. máy thì máy tàu , nhận có 100k bán thì biết lấy gì mà sống đây. 751989

đến khi tìm được rom giải nén file thì pass sai. call mấy anh cho thì kêu pass ở xu :(

Thôi thì cái số ăn ở có đức thế nào đúng lúc có con bé xinh xinh cầm máy vô thay míc , vậy là tiện tay backup cho cái rom full phòng thân :D

File Thì đây : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Em thì không muốn đặt pass đâu , đã chót đặt rồi mấy thím chịu khó soi sẽ thấy nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tiện up cái video tìm File Google
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]