e nhận cây c3 có tiền sử nhảy lầu ... thay đủ các loại mic từ câu - đến đóng .. nhưng đầu bên kia nghe vẫn vo ve, rất khó nghe ah.. ae làm qua rồi xin cho cao kiến ah . thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]