máy mất chân pin câu lại ok,cắm sạc không báo gì e câu q2 đã báo sạc, nhưng sạc thấy tụt pin đi , xin giúp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]