Stock rom Mobiistar touch bean 402s V009,tải về giải nén và bật flashtool lên flash máy.
Thông tin rom:
Fix lỗi tin nhắn "="
Patch optimize hệ thống
Cân chỉnh cảm ứng
Link rom:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]