Công cụ:
+SP FashTool :
+ Driver cho chip MTK:

+ Nhân vật chính Rom
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]