Đang học nghề và cũng là lần đầu tiên nhận chữa căn bệnh mất đèn màn hình và phím.Cho nên giờ trông chờ vào tất cả những người bạn tốt mà thôi.Mong anh em giúp đỡ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]