nhận máy treo logo có lúc thì lên được như hình báo bộ nhớ trong bị hỏng có rom úp qua sd nhưng toàn báo lỗi khởi động lại ạ ae có phương án nào giúp với ạ
như hình này thì chỉ ấn được restart phone thì khởi động lại treo logo còn dòng restore factory settings thì ko có tác dụng ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]