[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Do phím bị bong ra nên chọc mất hai con tụ bên con màu vàng( chấm vàng) mong anh em chỉ dùm mình phải câu thế nào mình xin cám ơn nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]