máy hơi đơ reset thì treo táo ,chay thì báo lôi 9 ,dính luôn bệnh xanh màn ..hiên giờ đang bị treo itunes đỏ ạ ..pin đầy chay vẫn bị .e định thay U6 và U6_FR liệu có thành công k ạ ..e mới làm lên trưa biết nhiều ,mong ae jup ạ .
Chú ý: Tiêu đề cần ngắn gọn rõ ràng, đã edit.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]