máy sau khi hard reset bằng phím cứng khởi động lại báo phải kick hoạt bằng tài khoản gmail đã sử dụng trước đó,máy khách đăng ký lung tung ko nhớ được tài khoản mới chết,xin các bác giúp cho
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]