hiện tại rom đã lỗi hết rồi,mong ae nào có cho mình xin,hiện tại máy đang treo logo,chạy rất chậm nếu fomat.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]