Như tiêu đề e nhận khách con note2 n7100 dùng bút thì được, cảm ứng bằng tay điểm được điểm không? thay cảm ứng vẫn bị thế, chạy lại cũng không xong. Ai gặp bệnh này rồi giúp e với . e xin chân thành cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]