Minh có con 520 luc trước sạc không báo gì đã câu lại giờ sạc được mà ko vào pin ,càng tụt pin nhờ các bác có cao kiến gì giúp e với ,cảm ơn rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]