như tiêu đề trên ai có file fix lỗi nập thẻ cào cho em xin với ak
mai hàn quốc nạp thể cứ phải gọi 900 mới nạp được thẻ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]