em nhận máy iphone 5 rơi nước lúc có sóng lúc không,kiểm tra mới biết do imel lúc có lúc không.kẹp nguồn kim dao động liên tục từ 0,5-1,nhưng trên main không nóng chỗ nào,em chưa có kinh nghiệm làm dòng này vậy anh em chỉ giúp em giải pháp nhé
em cảm ơn trước nhé!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]