màn hình của e bị mấy chữ vàng này là sao ạ.chạy lại phần mềm cũng không hết.mong ae giúp đỡ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]