như tiêu đề, e nhận con a29 bị bong chân pin, giờ mất chân bsi,e lấy main xác để đó mà ko biết nó thông vào đâu cả, bác nào làm qua xin chỉ giúp[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]