em vừa nhận dc con máy e220s treo logo nếu vào dc bên menu thì chậm kinh khủng , tìm rom flash lại thử mà gặp toàn link chết ah em nào có rom con nay share em với hiic ! all thanks anh em

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]