máy tính e mới cài lại win, cài lại bản ATF cũ cứ báo lỗi. Các a ai có bản cài mới ko bị lỗi cho e xin với. Thank

- - - Updated - - -

e cứ cài lại win cài đặt ATF thì ok cứ tắt máy tính bật lại ATF thì cứ báo lỗi này : File corrupted . this program has been manipulated and maybe it's infected a virus or cracked. this file won't work anymore . Ae ai gặp qua lỗi này xin giúp hộ. thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]