máy vẫn hoạt động ok nhưng màn hình đen thui đã test màn khác not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]