i535v Galaxy S3 Verizon CDMA Fix 3G + Tiếng Việt OK.Vì hướng dẫn chi tiết có liên quan đến vấn đề nhạy cảm.Nên anh em nào cần thì
Thanks + Comment + Max điểm thì mình sẽ inbox.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]